indel B

indel B


Indel B's kylboxar i STEEL serien sticker verkligen ut med sin höga kapcaitet och prestanda under de mest krävande förhållandena. De är designade för använding i extrema klimat miljöer, samt för att nå och upprätthålla inställd temperatur utan att förbruka mer än nödvändig energi.