Sirena

Sirena


Sirena är en Italiensk tillverkare av varningsljus och varningsljud för alla typer av applikationer inom fordonsmarknaden. Som följer marknadens utveckling tätt och förnyar ständigt sina produkter och dess teknologi med målet att alltid uppfylla de högsta kraven som fordonsindustrin ställer.