Hållbarhet


Vi ansvarar över att driva vår verksamhet på ett hållbart sätt


Vi tar hållbarhetsfrågor på stort allvar och arbetar hårt och långsiktigt för att bli ett föredöme i branschen. När det gäller klimatfrågan och uppvärmningen av vår planet har vi satt upp långsiktiga mål för att minska våra utsläpp av växthusgaser och bli helt klimatneutrala. Fordonsshoppen arbetar ständigt för att minimera den miljöbelastning som kan komma att uppstå i samband med de produkter och tjänster vi erbjuder. Vi har tagit stöd i FN:s globala mål och valt ut fyra av dem som ligger närmast vår verksamhet. Klimatmålet är kanske det allra viktigaste av dessa. Men vi ser också arbetsförhållanden, jämställdhet, kemikaliefrågor och hållbar konsumtion som väldigt viktiga frågor för vårt bolag att hantera.

Fordonsshoppen bedriver ett aktivt hållbarhetsarbete i samverkan med kunder, leverantörer, medarbetare och andra intressenter. Vi strävar efter att uppfylla och överträffa de krav som ställs. Företagsledningen på Fordonsshoppen är ansvarig för laguppfyllnad och ytterst ansvarig för hållbarhetsarbetet. Alla medarbetare på Fordonsshoppen ansvarar för att vårt miljöledningssystem efterlevs. 


Klimatkompenserade frakter


Fordonsshoppen strävar efter att minska våra utsläpp av växthusgaser. De utsläpp som vi idag inte kan undvika kommer vi att mäta och välja att klimatkompensera för. Under 2022 kompenserar Fordonsshoppen för Scope 2 (el och uppvärmning) samt delar av Scope 3 (frakter och tjänsteresor). Avseende frakter så tar vi idag med alla frakter som vi har operativt ansvar för.     Inköp


Vid samtliga inköp och upphandlingar ska miljö vägas in som en parameter. Det är av stor vikt för oss att de produkter som köps in och distribueras av oss i möjligaste mån har tillverkats i återvinningsbara material, och att det vid beslut inom verksamheten, även har vägts in hänsyn till miljöpåverkan.

 

Återvinning


I det dagliga arbetet uppkommer avfall av olika slag, exempelvis papper, emballage och elektronik. I den ringa mängd kemikalier används ska de vara godkända av internt ansvarig och vara det för verksamheten fungerande valet med minst miljöpåverkan. Företaget strävar efter att minska mängden avfall och att det som uppkommer ska återvinnas på ett miljöriktigt sätt.


Ledningen på Fordonsshoppen, Quality Way Sweden AB
Lär dig mer om hur du kan vara med att bidra till en hållbar utveckling här.